عید غدیر خم _1395

نظرات

  1. نگار عبداللهی Post author

    امام صادق (ع) فرمود :
    روز غدیر خم عید بزرگ خداست ، خدا پیامبرى مبعوث نکرده ، مگر ینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان ، روز عهد و پایمان و در زمین ، روز پایمان محکم و حضور همگانى است .