اردوی قم جمکران (خواهران _ تابستان 1395)

نظرات

 1. نگار عبداللهی Post author

  .یڪ سلام از راه دور
  و یڪ جواب ازسوے یار
  وتمام دلخوشیہایم اینست
  یڪ سلام از راه نزدیڪ
  و زیارت نامه اے..
  السَّلامُ عَلَیْکَ یاثارَاللَّه
  ِوَابْنَ ثارِه وَالْوِتْرَ الْموتُور
  #یامهدی