اولین جلسه اکران و نقد فیلم خصوصی

اولین جلسه اکران و نقد فیلم خصوصی

نام فیلم:توبه نصوح کارگردان:محسن مخملباف خلاصه فیلم:پدر خانواده ای را روایت میکند که یک روز صبح سکته میکند و از دنیامیرود،افراد خانواده مراسم تدفین وی را تدارک میبینند تا زمانی که سنگ لحد را بر روی او میگذارند و همه متوجه میشوند که زنده شده است و همه آنجا را ترک میکنند و تنها می […]