• zahra یک بروزرسانی ارسال کرد ۶ سال, ماه ۳ قبل

  انسان چیست ؟
  شنبه: به دنیا می آید.
  یکشنبه: راه می رود.
  دوشنبه: عاشق می شود.
  سه شنبه: شکست می خورد.
  چهارشنبه: ازدواج می کند.
  پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد.
  جمعه: می میرد.

  فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است …