• vakil یک بروزرسانی ارسال کرد ۵ سال, ماه ۱۱ قبل

    سلااااام
    خوبین؟
    همین کاره دیگه ای نداشتم!
    ما تو دنیا همین امتیازا رو داشتیم که دیگه اونم ازمون گرفتن!!! :narazi: