• vakil یک بروزرسانی ارسال کرد ۶ سال قبل

  شیطان می گوید!
  شیطان می گوید:

  ۱. کسی که اذان را بشنود و به نـماز نرود پدر من است؛

  ۲. کسی که اسراف می کند برادر من است؛

  ۳. کسی که پیش از امام به رکوع و کسی که بدون بسم الله شروع به نان خوردن می کند اولاد من است؛

  ۴. کسی که این گفتار من را به کسی می گوید دشمن من است و کسی که نمیگوید دوست من است.