• vakil چیزی در گروه نشان گروه صندوقصندوق ارسال کرد ۶ سال, ماه ۳ قبل

    انقدر صفحه رو بالا پایین کردیم و زیر و روش کردیم ریسمون حالت تهوع گرفت!
    باید دنبال نظرای دیگران تو پست های دیگران یا جواب نظرای خودمون تو پستای خودمون یا جواب نظرای دیگران تو پستای خودشون یا جواب نظرای خودمون تو پستای دیگران یا هر حالت دیگه ای …. بدوییییم!! مسئولیت رســـــــــــیدگی :9: