• Sadegh Ata چیزی در گروه نشان گروه کلام معصومکلام معصوم ارسال کرد ۲ سال, ماه ۹ قبل

  همانا انسان گاهى خشنود مى شود به چیزى که هرگز از دستش نمى رود، و ناراحت مى شود براى از دست دادن چیزى که هرگز به آن نخواهد رسید.

  خوشحالى تو از چیزى باشد که در آخرت براى تو مفید است، و اندوه تو براى از دست دادن چیزى از آخرت باشد،

  آنچه از دنیا به دست مى آورى تو را خوشنود نسازد، آنچه در دنیا از دست مى دهى زارى کنان تاسف مخور، همت خویش را به دنیاى پس از مرگ واگذار.

  امیرالمومنین علی(ع) – نامه ٢٢

  • واقعا اگه اینطوری بودیم به ارامش درون میرسیدیم.

  • احسنت ! در قران هم داریم که خداوند می فرمایند گاهی چیزی را می پسندید ولی به نفع شما نیست و گاهی چیزی را نمی پسندین ولی به نفع شماست ( مضمون )