• qiamat یک بروزرسانی ارسال کرد ۵ سال, ماه ۴ قبل

    گاو ، یکی از نعمت های خداوند است برای انسان که جای تفکر دارد ، ;کاشکی زمانی از وقتمان را صرف تفکر به این موضوع ها میکردیم . اگه به خلقت گاو برای نمونه فکر کنیم ، میبینیم که انسان هیچ دخالتی در رشد و پرورش آن نداره ، غذاش که با چریدن در علفزار تامین میشه ، علفزار هم که در طبیعت پر هست ، نوشیدنی هم که از آب باران و جوی ها میخورد و با این ۲ عنصر اصلی حیاتش رشد میکند و بزرگ میشود ، حالا استفاده ای که ما از این حیوانی که دخالتی در پرورش آن نداریم چه هست ؟ این حیوان تمامش از پوست گرفته تا دل و روده اش برای انسان مفید هست . از خودش برای شخم زدن مزارع استفاده میکنند ، از پوستش برای کیف و کفش و …. استفاده میکنند ، دل و جگر و سیرابی و قلوه اش برای خوردن استفاده میشود ، سر ( کله ) و پا ( پاچه ) اش برای خوردن هست ، از شیرش برای نوشیدن و درست کردن کره و پنیر استفاده میکنند .و ….. حال این انسان ناسپاس از این حیوان که خداوند برای رفع نیاز انسان خلق کرده استفاده میکند ( تازه بدون اینکه دخالتی در رشد آن داشته باشد ) ولی شکر خداوند بلند مرتبه را بجا نمی آورد ، این فقط یک نمونه از خلقت و نعمات خداوند برای انسان بود ، حال ادامه اش را خودتون …………….