رفتن به نوار ابزار
 • نشان گروه مناجات
  فعال ۳ سال قبل

  خدایا

  گروه عمومی / ۲۴ عضو
 • نشان گروه علی ولی الله
  فعال ۴ سال, ماه ۳ قبل

  علی ولی الله

  گروه عمومی / ۲۴ عضو
 • نشان گروه خاطرات کبوتران حرم
  فعال ۴ سال, ماه ۱۲ قبل

  ”ای که بر خاک حریم تو ملائک زده بوس ز وجود تو شده قلب جهان خطه طوس هر که آید به گدایی به در خانه تو نیست ممکن که زدرگاه تو گردد مایوس”

  گروه عمومی / ۲۵ عضو