• نگار عبداللهی یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
    پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند
    تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ست
    چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند … ( مولانا)