• نگار عبداللهی یک بروزرسانی ارسال کرد ۱ سال, ماه ۱۰ قبل

    التماس دعا

    یاران شتاب کنید…گویند قافله ­ای در راه است که گنهکاران را در آن راهی نیست، آری گنهکاران را راهی نیست ،اما پشیمانان را می پذیرند.
    شهید آوینی