• nedayehoo یک بروزرسانی ارسال کرد ۶ سال, ماه ۱ قبل

    سلام یه همه دوستان
    لطفا اگر تونستید، از امروز غروب شروع کنید و تا فردا ظهر مدام برای این حقیر دعا کنید…
    پیشاپیش ممنون از همگی