رفتن به نوار ابزار

اطلاعات شخصی

نام

مهدی امانی

مقطع تحصیلی

کارشناسی

دانشگاه

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

امتیاز

Current balance۱۴۱۲ امتیاز
رنک و مدال