• مهدی امانی یک بروزرسانی ارسال کرد ۱ سال, ماه ۱۰ قبل

    با تدبیر قصد برداشتن سایه جنگ از روی ایران اسلامی داشتند . امروز ترور هم بر ما سایه انداخته .
    شهادت تعدادی از هم میهنان عزیز را خدمت خانواده ها و مردم ایران تسلیت عرض می کنم .