با تمام وجودم حست میکنم


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  هنوز هم زیباترین دختر دنیا هستی…


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  خیلی فرق است بین آدمی که… درس می خواند تا کار کند با آدمی که کار میکند تا درس بخواند 🙂


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  غنچه تا غنچه هست در حجاب است و هیچکس هوس چیدن ان را نمی کند ولی همین که حجاب سبز خود را کنار نهاد و باز شد ان را خواهند چید. وقتی که چیدند چند روزی ممکن است در جای مناسبی قرارش دهند ولی دیری نمی پایدکه پژمرده و پرپر می شود و ان را در سطل زباله می اندازند.


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  سهم اینا از کودکـــی چـــیه ؟؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  فال می فروشم نترس! به اندازه بختم سیاه نیست یک دانه بخر شاید فال تو نانی بر سر سفره ی خالی من باشد ..!


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  دختر دانشجویی …

  • دختر دانشجویی که برای کسب درآمد و تامین هزینه های دانشگاه اقدام به واکس زدن می کند. :((

   زیباترین چیز برای انسان زندگی است،
   زندگی فقط یکبار به او داده می شود پس باید آنرا چنان گذراند که سالهای بهدر رفته عمر موجب عذاب دردناک نگردد و در پیشانی داغ رسوایی نزند و تا به هنگام بدرود زندگی بتوانیم بگوییم که همه اوقاتم صرف زیباترین چیزهای جهان صرف…[ادامه خبر]


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  دعا برای کودکان سرطانی …

  • صبح که از خواب بیدار شد رو سرش فقط سه تار مو مونده بود
   با خودش گفت: هییم! مثل اینکه امروز موهامو ببافم بهتره!
   و موهاشو بافت و روز خوبی داشت!
   فردای اون روز که بیدار شد دو تار مو رو سرش مونده بود
   هیییم! امروز فرق وسط باز میکنم این کار رو کرد و روز خیلی خوبی داشت
   پس فردای اون روز تنها یک تار مو رو سرش بود
   اوکی امروز دم اسبی میبندم همی…[ادامه خبر]

  • Kheli energy dasht matnet…………
   mamnun……….


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  پس این چی؟؟؟

  • فک میکردم دلشو دارم عکسا رو ببینم ولی….اصلا عکسا رو باز نکرده تاسف خوردم به حال امثال خودم….کاش چشمهایمان را به قول سهراب بشوییم و جور دیگر ببینیم…
   ممنون.

  • قدر سلامتی رو ای کاش بدونیم.


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  با داشتن پاهایی سلامت هنوزم مینالید؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  پس این چی؟؟؟؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  پس این چی؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  از بازی های تکراری خسته شدین؟؟؟؟؟؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  پس این چی؟


 • Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/risomanc/domains/risoman.com/public_html/wp-content/plugins/buddypress-media/app/main/controllers/activity/RTMediaBuddyPressActivity.php on line 106

  *نشان گروه با تمام وجودم حست میکنم 7 سال, ماه 3 قبل

  Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟

 • ادامه نوشته ها